spacer
Logo INTER-ESSE
spacer

 

Sociaal Panorama.

 

Het sociaal panorama model is een sociaal psychologisch instrument, waarmee we iemands onbewuste kaart van diens relationele werkelijkheid kunnen helpen wijzigen.

Jouw plek in de samenleving heb je onbewust vastgelegd.
Daardoor blijf je wie je bent en waar je bent, ook al wil je het misschien anders.

Intermenselijke relaties worden in het sociaal panorama model opgevat als cognitieve constructies in de mentale ruimte;
We projecteren mensen op een plek, en die plek bepaalt de kwaliteit van onze relaties.

Met behulp van het sociaal panorama model kunnen problemen met intieme relaties, zelfvertrouwen, conflicten, macht, families, teams, organisaties, relatief eenvoudig geanalyseerd en opgelost worden.

 

Sociaal Panorama